Меню сайту
Презентація
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 174
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут

СТАРИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. ІМЕНІ ЮРІЯ КОСТІВА

ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

І. Загальні положення

1.1. Старицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради Львівської області створена відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами та знаходиться у спільній власності територіальних громад Яворівського району, Львівської області.

1.2. Юридична адреса Старицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради Львівської області: 81052, вул. Маковея, 1, с. Старичі, Яворівського району Львівської обл.,  тел. 5-15-40

1.3. Повна назва – Старицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради Львівської області. Скорочена – Старицька ЗОШ І – ІІІст імені Юрія Костіва  Яворівської районної ради Львівської області.

1.4. Старицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради Львівської області (далі загальноосвітня школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5. Засновником загальноосвітньої школи є Яворівська районна рада Львівської області.

1.6. Головною метою загальноосвітньої школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

1.7. Головним завданням загальноосвітньої школи є:

- створення умов для різнобічного розвитку дитини шкільного віку;

- формування гармонійної особистості;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Загальноосвітня школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту” “Про загальну середню освіту”, Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Старицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівської районної ради Львівської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Старицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яворівської районної ради Львівської області.

1.9. Загальноосвітня школа забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

1.10. Загальноосвітня школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

Випускники загальноосвітньої школи одержують документи про освіту встановленого зразка.

1.11. У загальноосвітній школі визначена українська мова навчання і виховання.

Загальноосвітня школа може запроваджувати профільне навчання при можливості чи наявності потреб в організації профільного навчання, використовуючи загальноосвітній варіант навчального плану.

1.12. Загальноосвітня школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестаційну експертизу закладу;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.13. У загальноосвітній школі створюються та функціонують предметні методичні об’єднання, творчі групи.

1.14. Медичне обслуговування дітей та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Яворівською  районною центральною лікарнею або спеціально закріпленим медичним персоналом, місцевими органами охорони здоров'я. Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом та якістю харчування.

1.15. Взаємовідносини загальноосвітньої школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ Організація навчально-виховного процесу

2.1. Загальноосвітня школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи загальноосвітньої школи та визначаються перспективи її розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою загальноосвітньої школи .

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується педагогічною радою загальноосвітньої школи і затверджується директором школи

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний,тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники загальноосвітньої школи добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування дітей до загальноосвітньої школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

Приймання дітей до загальноосвітньої школи здійснюється на безконкурсній основі.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

2.6. Порядок приймання та відрахування учнів визначаються Законом України «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

2.7. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення дітей до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи дитини встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

2.8. Для дітей 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей встановлюються загальноосвітньою школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Загальноосвітня школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у загальноосвітній школі розпочинається 1 вересня у День знань. 

Закінчується не пізніше 1 липня (включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень дітей). Для шкільного підрозділу тривалість навчального року обумовлюється виконання програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у початкових класах, та 190 робочих днів у 5-11 класах.

2.10. Відволікання дітей від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. За погодженням з відділом освіти з урахуванням умов, специфіки та профілю в загальноосвітній школі запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, п’ятих - дев'ятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується   ПК загальноосвітньої школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи загальноосвітньої школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у загальноосвітній школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг та характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей дітей.

2.15. Визначення рівня навчальних досягнень дітей 2-11 класів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань дітей у навчанні. У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах по відповідних рівнях.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення дітей у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.17. Порядок переведення і випуск учнів загальноосвітньої школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.18. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні з української мови, читання, математики

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію дітей у системі загальної середньої освіти.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу – свідоцтво про повну загальну середню освіту; за відмінні успіхи у навчанні учні нагороджуються похвальним листом, а випускники свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою; золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

2.21. За успіхи у навчанні для дітей встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: грамоти, подяки, грошові винагороди (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- медичний персонал;

- допоміжний персонал;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки дітей, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні загальноосвітньої школи мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля дітей;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загально-культурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками загальноосвітньої школи можуть бути  особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень  професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я дітей; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень, виховання та викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в дітей повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати дітей до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дітей;

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази директора загальноосвітньої школи, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

3.9. У загальноосвітній школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчально-виховного комплексу та у відповідних державних та судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати дитячими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу,

- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування,

- захищати дітей від всіляких форм фізичного та психічного насильства,

- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчальним закладом